Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ


Προθεωρία Παπαδικής -Κώδ. Βαρλαάμ 208

φ. 8α
«Ἀρχὴ σὺν Θεῶ Ἁγίῳ τῶν σημαδίων τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τῶν τε ἀνιόντων καὶ κατιόντων σωμάτων τε καὶ πνευμάτων καὶ πάσης χειρονομίας καὶ ἀκολουθίας συντεθειμένης εἰς αὐτήν παρὰ τῶν κατὰ καιροὺς ἀναδειχθέντων ποιητῶν, παλαιῶν τε καὶ νέων.
 Ἀρχή, μέση, τέλος καὶ σύστημα πάντων τῶν σημαδίων τὸ ἴσον ἐστί˙ χωρὶς γὰρ τούτου οὐ κατορθοῦται φωνὴ λέγεται δὲ ἄφωνον οὐχ ὅτι φωνὴν οὐκ ἔχει˙ φωνείται μὲν οὐ μετράται δέ. Διὰ μὲν πάσης τῆς ἰσότητος ψάλλεται τὸ ἴσον. Διὰ δὲ πάσης τῆς ἀναβάσεως τὸ ὀλίγον˙ καὶ διὰ πάσης τῆς καταβάσεως ὁ ἀπόστροφος».
φ. 8β
«Ἴσον, ὀλίγον, ὀξεῖα, πετασθή, κούφισμα, πελασθόν, κέντημα, δύο κεντήματα, ὑψηλή. ἀπόστροφος, δύο ἀπόστροφοι συνδεσμοί, ἐλαφρόν, χαμηλή, ἀπορροή, κρατημοϋπόρροον. Τούτων τὰ μέν εἰσι σώματα, τὰ δὲ πνεύματα, καὶ σώματα μέν εἰσι ἕξ. Τὸ ὀλίγον, ἡ ὀξεῖα, ἡ πετασθή, τὸ πελασθόν, τὸ κούφισμα καὶ τὰ δύο κεντήματα. Δύο κατιόντα˙ Ὁ ἀπόστροφος καὶ οἱ δύο συνδεσμοὶ».
φ. 9α
«Εἰσὶ δὲ καὶ πνεύματα τέσσαρα ἀνιόντα, τὸ κέντημα καὶ ἡ ὑψηλή˙ κατιόντα δὲ τὸ ἐλαφρὸν καὶ ἡ χαμηλή˙ Ἡ ἀπορροὴ δὲ οὔτε σῶμά ἐστιν οὔτε πνεῦμα, ἀλλὰ τοῦ φάρυγγος σύντομος κίνησις. Ἔχουσι δὲ φωνάς, τὸ ὀλίγον α (σ.σ. εννοείται μία φωνή), ἡ ὀξεῖα α˙ ἡ πετασθή α˙ τὸ κούφισμα α˙ τὸ πελασθὸν α˙ τὸ κέντημα β˙ τὰ δύο κεντήματα α˙ ὑψηλὴ δ. ὁ ἀπόστροφος α˙ οἱ δύο ἀπόστροφοι α˙ τὸ ἐλαφρὸν β˙ ἡ ἀπορροὴ β˙ καὶ ἡ χαμηλὴ δ˙ τὸ κρατημοϋπόρροον β. Ἐν τούτοις τοῖς σημαδίοις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται πᾶσα ἡ μελῳδία τῆς ψαλτικῆς τέχνης».

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ.


Το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Ιεροψαλτών Λαρίσης και Περιχώρων " Κοσμάς ο Μελωδός ", με επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. Φώτιο Κερμελίδη, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ Ιγνάτιο επί τη αναλήψει των νέων τους καθηκόντων . Ο Σεβασμιώτατος τους ευχήθηκε καλή δύναμη, αγαθή συνεργασία και ευλογημένη διακονία στο νέο τους έργο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ


ΗΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΧΩΝ


Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιεροψαλτών Λαρίσης,Τυρνάβου και περιχώρων "Κοσμάς ο Μελωδός"

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Ιεροψαλτών Λαρίσης,Τυρνάβου και περιχώρων " Κοσμάς ο Μελωδός " εχει ως εξής:

Πρόεδρος:                                                                Κερμελίδης  Φώτιος

Αντιπρόεδρος:                                                          Γκίκας  Ευάγγελος

Ταμίας:                                                                     Κολλάτος  Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας:                                                Λεμονόπουλος  Γεώργιος

Βοηθός Γραμματέα:                                                  Λαναράς  Κων/νος

Υπεύθυνος εκδηλώσεων:                                         Λιαρόπουλος Θωμάς

Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας:  Ρούστας  Γεώργιος

Αντιπρόσωποι ΟΜ.Σ.Ι.Ε. :                                       Μαργαρίτης  Άγγελος

                                                                                 Σκρέττας  ΠαύλοςΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ


Ο προφητάναξ Δαυίδ παίζων τη λύρα του και η προσωποποίηση της Μελωδίας. Μικρογραφία από Βυζαντινό Ψαλτήριο του 10ου αιώνα.