Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ

   

     Καλούνται  αύριο  τελευταία  Κυριακή  του  Μαρτίου μετά  το  πέρας  της  Θείας  λειτουργίας, σε  σύναξη  στον  ιερό  ναό  της  Αναλήψεως  του  Σωτήρος  Λάρισας  οι  ιεροψάλτες  του  συλλόγου  μας,  για  συζήτηση  επί  των  θεμάτων  που  απασχολούν  τα  μέλη  μας   και  για  ανταλλαγή  απόψεων  επί  αυτών.  
                                                              Το  συμβούλιο  του  συλλόγου

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ

Ένας από τους πιο κορυφαίους ποιητές της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Ποιητής ή Μελωδός, γεννήθηκε περί το 685, μάλλον στη Δαμασκό, και έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία. Τον υιοθέτησε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, Σέργιος, πού ήταν υπουργός των οικονομικών του χαλίφη των Αράβων. Τον μεγάλωσε με την ίδια φροντίδα και επιμέλεια όπως τον φυσικό του γιό. Επειδή είχε πολλή δόξα και πλούτο, πήρε στο σπίτι του ένα πολυμαθή διδάσκαλο, τον Ιερομόναχο Κοσμά Ξένο ή Ικέτη, πού καταγόταν από τη Καλαβρία της Ιταλίας. Σ' αυτόν λοιπόν παρέδωσε τον φυσικό γιο του Ιωάννη και τον υιοθετημένο Κοσμά, για να τους μάθει όσο γίνεται καλύτερα τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Πράγματι τα δύο παιδιά έμαθαν πολλά από τον άξιο διδάσκαλο τους, όπως θεολογία, φιλολογία, μαθηματικά, φιλοσοφία και ρητορική. Επίσης, ιδιαίτερα τους δίδαξε τη μουσική τέχνη, επειδή διέκρινε ότι οι δύο μαθητές του ήταν προικισμένοι με το μουσικό και Ιερό ποιητικό τάλαντο. Έχοντας κοινή κλίση προς το μοναχισμό, αργότερα ο Ιωάννης και ο Κοσμάς πήγαν στην Ιερουσαλήμ, και έγιναν μοναχοί στη Μονή του Αγίου Σάββα. Κατόπιν ο μεν Ιωάννης έγινε πρεσβύτερος, ο δε Κοσμάς, μετά από πολλές πιέσεις από τη Σύνοδο των Ιεροσολύμων, έγινε Επίσκοπος Μαϊουμά, πόλη παραθαλάσσια της Παλαιστίνης, επίνειο της Γάζας, πού αρχαιότερα ονομαζόταν Ανθηδών. Διεξήγαγε με πολλή επιμέλεια και ευσυνειδησία τα ποιμαντορικά του καθήκοντα και ποτέ δεν ξεχνούσε να ασχολείται με την εκκλησιαστική ποίηση. Κύριο χαρακτηριστικό της ποίησής του είναι ο ρυθμός. Ο ρυθμός τον αναδείχνει υμνογράφο και μελωδό, διότι δε συνθέτει μόνο τα ποιήματά του, αλλά και τα μελοποιεί. Έχει συντάξει πολλούς ύμνους σε Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές, καθώς και σε μνήμες αγίων. Εκείνο, όμως, που τον ξεχωρίζει, είναι οι Κανόνες του. Είναι από τους πρώτους που εισηγήθηκαν αυτό το υμνολογικό είδος και από τους κυριότερους συντάκτες του βιβλίου του Τριωδίου. Κανόνες του σώζονται στις Δεσποτικές εορτές: Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Υπαπαντή, Κυριακή των Βαΐων, Πεντηκοστή, Μεταμόρφωση, Ύψωση τιμίου Σταυρού. Από τους άλλους Κανόνες του, ξεχωρίζουμε αυτόν στην Κοίμηση της Θεοτόκου και στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Συνθέσεις του Κοσμά είναι και οι Κανόνες της Μεγάλης Εβδομάδας. Πέθανε ειρηνικά και σε βαθιά γεράματα περί το 750-752 μ.Χ. (Ίδε ιστολόγιο: NOCTOS)

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ
«Ούράνιον άμιλλαν, διατυπών εν σαρκί, επίγειον αίνεσιν, τω εν υψίστοις θεώ, πανσόφως συνήρμοσας• συ γαρ ώσπερ κιθάρα, της ευσήμου σοφίας, ήνεσας υψηγόρως, του Σωτήρος την δόξαν. Διό σε Κοσμά θεηγόρε, ύμνοις γεραίρομεν.»

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣΠοιος ήταν άραγε ο Κοσμάς ο Μελωδός;
Διαβάστε τι αναφέρει για τον «Κοσμά τον ποιητή» ο μεγάλος λόγιος της
Ορθοδοξίας μας, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης!... Αναφερόμαστε σε
έναν άνθρωπο ο οποίος διακρίθηκε ως εκκλησιαστικός ασματογράφος!
Συνέγραψε κανόνες για δεσποτικές γιορτές της εκκλησίας, για τη Μεγάλη
Εβδομάδα, ενώ έχει συντάξει και πάρα πολλά τροπάρια!..
ΟΠΩΣ όλοι γνωρίζουν, ο Κοσμάς ο Μελωδός (8ος αι.) ήταν Επίσκοπος της
πόλης Μαϊουμά της Παλαιστίνης, υμνογράφος της ορθόδοξης Εκκλησίας.
Καταγόταν από τα Ιεροσόλυμα. Επειδή ήταν ορφανός τον υιοθέτησε ο
πατέρας του Ιωάννη του Δαμασκηνού και τον ανέθρεψε μαζί με το γιο του.
Το 743 έγινε πιθανόν επίσκοπος Μαϊουμά. Της και ο Ιωάννης, έτσι και
της διακρίθηκε ως εκκλησιαστικός ασματογράφος. Συνέγραψε κανόνες για
δεσποτικές γιορτές της εκκλησίας, για τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ έχει
συντάξει και πάρα πολλά τροπάρια. Η μνήμη του γιορτάζεται της 14
Οκτωβρίου.

Τι γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
14/10 - Κοσμά του ποιητού Επισκόπου Μαϊουμά.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Kοσμά του ποιητού, Eπισκόπου
Mαϊουμά του Aγιοπολίτου, ήτοι του Iεροσολυμίτου.
Απήλθε Kοσμάς ένθα πάσα τερπνότης,
Mέλη λιπών τέρποντα την Eκκλησίαν.
+ Oύτος ο Άγιος, όταν ήτον πολλά της, έμεινεν ορφανός. Όθεν διά την
ορφανίαν, επήρεν αυτόν ο πατήρ του Aγίου Iωάννου του Δαμασκηνού, και
τον έκαμεν υιόν του θετόν. Kαι λοιπόν είχεν αυτόν εις πολλήν πρόνοιαν
και κηδεμονίαν1. Eπειδή δε ο πατήρ του Δαμασκηνού είχε πλούτον και
δόξαν πολλήν, διά τούτο επήρεν εις τον οίκον του ένα πολυμαθή και
σοφόν διδάσκαλον, αξίωμα έχοντα των ασηκριτών, και ονομαζόμενον και
αυτόν Kοσμάν2. Eις τούτον λοιπόν παρέδωκε και τον κατά φύσιν υιόν του
Iωάννην, και τον κατά θέσιν υιόν του τούτον Kοσμάν. Όθεν εδίδαξεν της
εκείνος κάθε σοφίαν θείαν και ανθρωπίνην. Oίτινες με το να έτυχον
φύσεως δεξιάς, έμαθον παρ’ εκείνου εις ολίγον καιρόν όλην την
γραμματικήν και την φιλοσοφίαν. Της τούτοις δε και αστρονομίαν,
μουσικήν και γεωμετρίαν. Kαι εκ τούτου έγιναν εις όλους αιδέσιμοι και
σεβάσμιοι. Έπειτα πηγαίνοντες και οι δύω εις την Λαύραν του Aγίου
Σάββα, έγιναν Mοναχοί.
Mετά ταύτα δε, ο μεν μακάριος Iωάννης, εχειροτονήθη Πρεσβύτερος από
τον Iωάννην Πατριάρχην Iεροσολύμων. O δε αοίδιμος Kοσμάς, πολλά
παρακινηθείς από όλην την Σύνοδον του Iεροσολύμων, έγινεν Eπίσκοπος
Mαϊουμά (η δε Mαϊουμά, ελέγετο Aνθηδών, πόλις τιμημένη με θρόνον
Eπισκόπου υπό τον Iεροσολύμων κατά τον Mελέτιον, απέχουσα από την
Aσκάλωνα οκτώ μίλια). Eίναι δε δυνατόν να γνωρίση τινάς με την πείραν,
οποίος μέγας και θαυμάσιος εστάθη κατά τον λόγον και την γνώσιν ο
θείος ούτος Kοσμάς, εάν αναγνώση επιμελώς της Kανόνας και τα τροπάρια,
και τα άλλα συγγράμματα οπού εφιλοπόνησεν ο αοίδιμος. Kαλώς λοιπόν και
θεαρέστως ποιμάνας το ποίμνιόν του, και εις βοσκήν σωτηρίας αυτό
οδηγήσας, φθάσας δε εις γήρας βαθύ της Kύριον εξεδήμησεν. (Tο ίδιον
τούτο Συναξάριον όρα μεταφρασμένον εις τον Nέον Παράδεισον.)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Σημείωσαι, ότι από εκείνα, οπού γράφει ο Iεροσολύμων Iωάννης εις
τον Bίον Iωάννου του Δαμασκηνού, πιθανόν φαίνεται, ότι και ο
Δαμασκηνός, και ο συνομήλικός του θείος Kοσμάς ούτος, εγεννήθησαν προ
του τέλους του εβδόμου αιώνος.
2. Oύτος από την Iταλίαν μεν, εκατάγετο. Kαι ίσως από την Σικελίαν.
Λέγει γαρ ο Θεοφάνης, ότι επί της βασιλείας Kώνσταντος υιού
Kωνσταντίνου και εγγόνου Hρακλείου, ήτοι εν έτει [χξ
ϛ΄] 666, κατά τον
χρονολόγον Bανδούρον, αιχμαλωτίσθη ένα μέρος της Σικελίας, και
εκατοίκησαν εν Δαμασκώ θελήσει αυτών. Πολλοί δε τότε ήτον οι κατά την
Σικελίαν μονάζοντες, από της οποίους ήτον και ο Kοσμάς, ο της δε ήτον
και ιερωμένος. Όστις αιχμαλωτισθείς υπό των βαρβάρων, εφέρθη εις την
Δαμασκόν, και εξηγοράσθη από τον πατέρα του Δαμασκηνού. (Όρα εις το
όνομα Iωάννης, εν τω β΄ τόμω της Oκτατεύχου.)

(Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα
μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ


Ο σύλλογος ιεροψαλτών Λαρίσης,Τυρνάβου & περιχώρων έχει προστάτη της
τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό επίσκοπο Μαϊουμά,ο οποίος εορτάζει στις14Οκτωβρίου.
Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός ανατράφηκε από τον ευσεβή Σέργιο, που ήταν
πατέρας του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Σέργιος ήταν υπουργός
οικονομικών τού Χαλίφη των Αράβων. Ο Ιωάννης και ο Κοσμάς είχαν αγάπη
και έφεση προς την μάθηση είτε αυτή αφορούσε τις επιστημονικές γνώσεις
είτε τις ιερές γνώσεις της θρησκείας μας. Γι'αυτό το λόγο ο Σέργιος
προσπαθούσε να τους βρει ένα σοφό δάσκαλο. Η ευκαιρία που έψαχνε
παρουσιάστηκε όταν οι Άραβες σε μία λεηλασία που έκαναν στη Σικελία
έπιασαν αιχμάλωτο τον μοναχό Κοσμά από την Καλαβρία.
Ο Σέργιος τον ελευθέρωσε και του πρόσφερε την φιλοξενία του με
αντάλλαγμα να διδάξει τους υιούς του. Ο Κοσμάς ήταν άνδρας
εγγράμματος, ήταν σοφός. Είχε σπουδάσει Θεολογία, Φιλολογία,
Μαθηματικά και ήταν ικανός να διδάξει φιλοσοφία και ρητορική. Γνώριζε
επίσης μουσική και ποίηση. Υπό την καθοδήγησή του λοιπόν ο Ιωάννης και
ο Κοσμάς προέκοψαν λαμπρώς. Μετέβησαν στα Ιεροσόλυμα, όπου έγιναν
δεκτοί στη Μονή του Αγίου Σάββα. Ο Κοσμάς μετά από προτροπή του
Πατριάρχη των Ιεροσολύμων χειροτονήθηκε το 743 μ.Χ. επίσκοπος Μαϊουμά,
η οποία αρχαιότερα ονομαζόταν Ανδήδων και ήταν παραθαλάσσια πόλη στην
Παλαιστίνη. Διετέλεσε τα καθήκοντά του με επιμέλεια και ευσυνειδησία.
Εύχομαι χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!
Απολυτίκιο:
Ορθοδοξίας οδηγέ, ευσεβείας Διδάσκαλε και σεμνότητος, της Οικουμένης ο
φωστήρ, των Μοναζόντων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Κοσμά σοφέ, ταις
διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα του Πνεύματος. Πρέσβευε Χριστώ τω
Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.
Ανάλυση ονόματος:
ΚΟΣΜΑΣ: (εκ του κόσμος = στολισμός) = ο γεμάτος χάρη, ο χαριτωμένος.
Ένας από τους πιο κορυφαίους ποιητές της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κοσμάς
ο Ποιητής ή Μελωδός, γεννήθηκε περί το 685, μάλλον στη Δαμασκό, και
έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία. Τον υιοθέτησε ο πατέρας του Αγίου
Ιωάννη του Δαμασκηνού, Σέργιος, πού ήταν υπουργός των οικονομικών του
χαλίφη των Αράβων. Τον μεγάλωσε με την ίδια φροντίδα και επιμέλεια
όπως τον φυσικό του γιό. Επειδή είχε πολλή δόξα και πλούτο, πήρε στο
σπίτι του ένα πολυμαθή διδάσκαλο, τον Ιερομόναχο Κοσμά Ξένο ή Ικέτη,
πού καταγόταν από τη Καλαβρία της Ιταλίας. Σ' αυτόν λοιπόν παρέδωσε
τον φυσικό γιο του Ιωάννη και τον υιοθετημένο Κοσμά, για να τους μάθει
όσο γίνεται καλύτερα τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Πράγματι τα δύο
παιδιά έμαθαν πολλά από τον άξιο διδάσκαλο τους, όπως θεολογία,
φιλολογία, μαθηματικά, φιλοσοφία και ρητορική. Επίσης, ιδιαίτερα τους
δίδαξε τη μουσική τέχνη, επειδή διέκρινε ότι οι δύο μαθητές του ήταν
προικισμένοι με το μουσικό και Ιερό ποιητικό τάλαντο. Έχοντας κοινή
κλίση προς το μοναχισμό, αργότερα ο Ιωάννης και ο Κοσμάς πήγαν στην
Ιερουσαλήμ, και έγιναν μοναχοί στη Μονή του Αγίου Σάββα. Κατόπιν ο μεν
Ιωάννης έγινε πρεσβύτερος, ο δε Κοσμάς, μετά από πολλές πιέσεις από τη
Σύνοδο των Ιεροσολύμων, έγινε Επίσκοπος Μαϊουμά, πόλη παραθαλάσσια της
Παλαιστίνης, επίνειο της Γάζας, πού αρχαιότερα ονομαζόταν Ανθηδών.
Διεξήγαγε με πολλή επιμέλεια και ευσυνειδησία τα ποιμαντορικά του
καθήκοντα και ποτέ δεν ξεχνούσε να ασχολείται με την εκκλησιαστική
ποίηση. Κύριο χαρακτηριστικό της ποίησής του είναι ο ρυθμός. Ο ρυθμός
τον αναδείχνει υμνογράφο και μελωδό, διότι δε συνθέτει μόνο τα
ποιήματά του, αλλά και τα μελοποιεί. Έχει συντάξει πολλούς ύμνους σε
Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές, καθώς και σε μνήμες αγίων. Εκείνο,
όμως, που τον ξεχωρίζει, είναι οι Κανόνες του. Είναι από τους πρώτους
που εισηγήθηκαν αυτό το υμνολογικό είδος και από τους κυριότερους
συντάκτες του βιβλίου του Τριωδίου. Κανόνες του σώζονται στις
Δεσποτικές εορτές: Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Υπαπαντή, Κυριακή των
Βαΐων, Πεντηκοστή, Μεταμόρφωση, Ύψωση τιμίου Σταυρού. Από τους άλλους
Κανόνες του, ξεχωρίζουμε αυτόν στην Κοίμηση της Θεοτόκου και στον Άγιο
Γρηγόριο τον Θεολόγο. Συνθέσεις του Κοσμά είναι και οι Κανόνες της
Μεγάλης Εβδομάδας. Πέθανε ειρηνικά και σε βαθιά γεράματα περί το
750-752 μ.Χ.
Η μνήμη του Αγίου Κοσμά του Ποιητή εορτάζεται στις 14 Οκτωβρίου.

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ Σύναξη Ιεροψαλτών συγκάλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος με την ευκαιρία της αναδείξεως του νέου διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου ΄΄ Κοσμάς ο Μελωδός ΄΄ , στη φιλόξενη αίθουσα της Μητροπόλεώς μας. Ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε όλους τους Ιεροψάλτες και τους βοηθούς τους, με επικεφαλής τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη μας κ. Κυριαζή Δασκαλούδη, και τους ευχαρίστησε για την αθρόα προσέλευση τους, συνεχάρη τον νέο Πρόεδρο κ. Φώτιο Κερμελίδη και το περί αυτού συμβούλιο και ευχήθηκε καλή δύναμη και διακονία στα αναλόγια της Μητροπολιτικής περιφέρειας.
Ο  νέος  πρόεδρος  του  συλλόγου  στην  αντιφώνησή  του  ανέφερε:

"Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,
Σεβαστοί Πατέρες,
Μουσικολογιώτατοι  Άρχοντες, Πρωτοψάλτες, Λαμπαδάριοι και βοηθοί αυτών της Μητροπόλεώς μας,
Από τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού συνήρχοντο οι πιστοί σε ιερές Συνάξεις και “εν ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, υμνούν, ευλογούν και δοξολογούν τον Κύριον”. Στις ιερές ψαλμωδίες συμμετείχε όλο το εκκλησίασμα, αργότερα, όμως, όταν άρχισαν ν’ αυξάνουν οι Χριστιανοί και διαμορφώθηκαν οι ιερές τελετές και ακολουθίες, τότε έγινε διαχωρισμός των “εν τη Εκκλησία” ιερών διακονημάτων και η ψαλμωδία ανατέθηκε στους ιεροψάλτες, οι οποίοι είχαν ειδική προς τούτο χειροθεσία, διαχωρίσθηκαν από τον λαό και ανέβηκαν επάνω σε ανάβαθρο, το επονομαζόμενο αναλόγιο. Αργότερα καθιερώθηκε να ενδύονται το ράσο και μαζί με τους Αναγνώστες, Κανονάρχες, Νεωκόρους και Υποδιακόνους αποτελούσαν και αποτελούν τον κατώτερο Κλήρο, όχι ως επάγγελμα, αλλά ως διακόνημα και ιερό λειτούργημα.

O ψάλτης είναι ο εκπρόσωπος του λαού προς τον Θεόν, ο οποίος δίδει τις αποκρίσεις στον Ιερέα και τον Διάκονον και συμπροσεύχεται μετ’ αυτών υπέρ του περιεστώτος λαού και του σύμπαντος κόσμου. Εκ τούτου, έκαστος αντιλαμβάνεται τις ευθύνες τις οποίες επωμίζεται ο περιβαλλόμενος τον ιερόν τρίβωνα του Ιεροψάλτου, ο οποίος πρέπει να είναι ψυχή τε και σώματι καθαρός. Να ψάλλει συνετώς, με προσοχή και ευλάβεια ούτως ώστε και η στάσις και όλος ο τρόπος αυτού να προκαλεί τον θαυμασμό και την ευλάβεια των πιστών.
Ο Ιεροψάλτης, λοιπόν, επιβάλλεται να έχει μόρφωση, ώστε να αντιλαμβάνεται το μέγεθος και το βάθος των εννοιών των ιερών κειμένων, αλλά και φωνή καλή, με την οποία θ’ αποδίδει με σοβαρή και μεγαλοπρεπή γλυκύτητα τα ψαλλόμενα. Έτσι, θα τέρπεται πρώτα ο ίδιος, αλλά θα ευχαριστεί και τους πιστούς. Οφείλει, επιπλέον, να έχει ύφος εκκλησιαστικό, σοβαρό και αυστηρό τόσο όταν βρίσκεται στο Αναλόγιο όσο και στην ιδιωτική του ζωή.
Το ορθόδοξο ήθος του Ιεροψάλτη επεκτείνεται, όμως, και στη συνεργασία του με τους συναδέλφους του, με τους εκκλησιαστικούς Επιτρόπους και φυσικά με τους λειτουργούς Ιερείς. Ας μην ξεχνά ότι το “γενικό πρόσταγμα” στις ιερές ακολουθίες το έχει ο Ιερεύς. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να συνεργάζεται μαζί του, κυρίως ως προς το χρόνο. Οι ιεροψάλτες συνειδητοποιώντας ότι είναι κατώτεροι διάκονοι και ότι αναλαμβάνουν το έργο αυτό δι΄επιθέσεως των χειρών του Επισκόπου μετά ειδικής ευχής, δεν πρέπει να λησμονούν ότι επιτελούν ιερό λειτούργημα και υπηρετούν Θεώ Ζώντι.  Επομένως αποτελούν μέλη της στρατευομένης Εκκλησίας που έχει κεφαλή εις τύπον και τόπον Χριστού τον Επίσκοπο,τον οποίον φυσικό είναι να βλέπουν ως πατέρα και ποιμένα τους.Κατά συνέπεια οι ιεροψάλτες πρέπει να αισθάνονται σεβασμό και αγάπη προς τον Προεστώτα της τοπικής μας εκκλησίας ανάλογος δε να είναι και η στάση απέναντί του.Ακόμη, βασικό σημείο ορθοδόξου ήθους είναι, πριν αναλάβει δράση στο Αναλόγιο, να πάρει την ευχή του Λειτουργού, να προσκυνήσει τον Εσταυρωμένο πίσω από την Αγία Τράπεζα, να βάλει το ράσο του και ν’ ανεβεί στο Αναλόγιο κάνοντας το σημείο του σταυρού και λέγοντας μυστικώς “ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω”. 
Ο σύλλογός μας επαναλειτουργεί και θα εργαστεί για την πρόοδο, την ενότητα και τη συνεργασία μας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή σας σε όλες τις εργασίες και εκδηλώσεις του σωματείου μας. Είμαστε μια νέα διοίκηση που θα επιτελεί διακονία με αγάπη και σύνεση και μακάρι να ακούσουμε προτάσεις, σκέψεις και ιδέες για δράση. Επιδιώκουμε το καλό κλίμα με όλους σας και αυτό φαίνεται πραγματικά στη σημερινή εκδήλωση, η οποία  πραγματοποιείται με την πρόνοια του σεπτού μας Επισκόπου τον οποίο και θερμώς ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε επίσης διά τον καθημερινό του αγώνα για ενότητα και αγαστή συνεργασία μεταξύ μας.Νομίζω ότι ελάχιστες φορές έχει συμβεί  και ελπίζω η σημερινή εκδήλωση να μην είναι η τελευταία, που διοργανώνεται από τη Μητρόπολη.
Ανήκουμε σε μια μεγάλη και ιστορική Μητρόπολη και οφείλουμε αυτά που παραλάβαμε από τους μεγάλους Άρχοντες Διδασκάλους μας, να τα παραδώσουμε στις επερχόμενες γενιές ακέραια. Ας αποτελέσει η σημερινή ημέρα το εναρκτήριο λάκτισμα και όλοι μαζί να ξεκινήσουμε το έργο μας προς δόξα Θεού, με τις πρεσβείες πάντοτε του πολιούχου  μας Αγίου Αχιλλίου, όλων των τοπικών μας Αγίων και του προστάτου μας Αγίου Κοσμά του Μελωδού.

Το σωματείο μας θα συμβάλλει σε όλα τα ανωτέρω με τη βοήθεια της Μητροπόλεως υλοποιώντας μερικές κινήσεις όπως:
-Άμεση ανανέωση του καταστατικού του σωματείου μας
-Άμεση τακτοποίηση του προθεσμιακού μας λογαριασμού στο όνομα του σωματείου μας
-Άμεση διαγραφή των χρεών παρελθόντων ετών προς την ΟΜ.Σ.Ι.Ε. ευχαριστώντας γι΄αυτό, τον πρόεδρό της κ.Ναούμ.
-Ιεροψαλτική σύναξις την τελευταία  Κυριακή εκάστου μηνός, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας (11.00 έως και τις 13.00) στο πνευματικό κέντρο του Ι.Ν.Αναλήψεως του Σωτήρος δια την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για διάφορες δράσεις, οι οποίες θα θέτουν το σωματείο μας πλήρως ενεργοποιημένο.
-Δημιουργία χορωδίας υπό την επίβλεψιν του πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού μας Ι.Ν.Αγ.Αχιλλιου κ. Δασκαλούδη Κυριαζή μετά του βοηθού του κ. Γκίκα Ευαγγέλου. Ως μέλη της θα περιλαμβάνει μέρος των μελών όλων των χορωδιών της πόλης μας  υπό την σκέπην βεβαίως της Μητροπόλεώς μας.
Ευχαριστούμε τους προϊσταμένους των ιερών ναών της πόλης μας δια την ευγενική παροχή βοήθειας σε ότι και αν ζητήσαμε, εξαιρέτως δε, τον π.Αχίλλιο, π.Νικόδημο, π.Ιγνάτιο, π.Ραφαήλ, π. Νεόφυτο δια τις κινήσεις αγάπης και συμπαράστασης προς το σωματείο μας.
Ευχαριστούμε άπαντας τους βοηθούς των ιεροψαλτών. Αξίζουν τις θερμότατες ευχαριστίες μας. Εμείς λαμβάνουμε ευλογία ή αντίδωρον, ως αντιμισθία δια το έργον μας. Στους βοηθούς δίδεται ουράνιος ευλογία και Χάρις. Τους αξίζει έπαινος.  
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία και την προσοχή σας στη σημερινή εκδήλωση και σας ζητώ από της θέσεως αυτής να με συγχωρέσετε αν κάποιον έχω πικράνει όλα αυτά τα χρόνια της διακονίας μας. Την ευχή σας Σεβασμιώτατε".


Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν           Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
--------------------------------------------------------------

 Με πολλή χαρά σας καθιστούμε γνωστό ότι την 5η Μαρτίου 2013,ημέρα
Τρίτην και κατά τας ώρας από 20.30 βραδυνής,η Ιερά μας Μητρόπολη θα
πραγματοποιήσει Σύναξη των Ιεροψαλτών εις την αίθουσαν του "Επιουσίου"
εις το Επισκοπείον,κατά το ως κάτωθι:

20.30-20.35   Προσευχή
20.35-21.00   Προσφώνησις του προέδρου Ιεροψαλτών της Ιεράς
                   Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου κ,Φωτίου Κερμελίδη
21.00-21.30   Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου
                   κ.Ιγνατίου
21.30-22.00   Διάλογος
22.00-22.15   Δεξίωσις.

 Παρακαλούνται άπαντες οι Ιεροψάλται της καθ΄ημάς Ιεράς
Μητροπόλεως,όπωςπροσέλθωσιν εις την Σύναξιν ταύτην,κατά το ως άνω
πρόγραμμα.