Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Γ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

   Η Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος και Αλμυρού, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Βόλου «Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης», διοργανώνει τον Γ  Διαγωνισμό Ψαλτικής Τέχνης, ο οποίος εφέτος θα έχει πανελλήνιο χαρακτήρα.
   Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχους την προβολή της γνήσιας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Παράδοσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, την ενίσχυση του φρονήματος των νέων ιεροψαλτών και των σπουδαστών της ψαλτικής τέχνης, την προσφορά κινήτρων για περαιτέρω μελέτη και βελτίωσή τους, ακόμη δε τη γνωριμία και την ανάπτυξη δεσμών αγάπης και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων.
   Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής (ανεξαρτήτως μουσικού επιπέδου, ηλικίας και φύλου) όλων των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής και των αντιστοίχων τμημάτων των Ωδείων όλων των Ι. Μητροπόλεων και της δικής μας, και του Μουσικού Σχολείου Βόλου, και ακόμα, σε εμπειρικούς ιεροψάλτες. Θα πραγματοποιηθεί δε το Σάββατο 13 Ιουλίου 2013, στο Συνεδριακό Θεσσαλίας (Μελισσάτικα Βόλου), δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής και των αντιστοίχων τμημάτων των Ωδείων (που λήγουν στις 30 Ιουνίου).
    Όροι συμμετοχής και αξιολόγησης στον Διαγωνισμό:
 - Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να υποβάλουν, ταχυδρομικά η στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail) το σχετικό έντυπο Αιτήσεως συμμετοχής (αποστέλλεται συνημμένως) έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, οι ίδιοι, αν είναι ενήλικες, η μέσω των γονέων η των διδασκάλων τους, αν είναι ανήλικοι, ως εξής:
α) στη Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ.Δ., Κ. Καρτάλη 152, Βόλος, Τ.Κ.38221,
β) με email στο:  siv.koukouzelis@gmail.com
ή και γ) στον κ. Εὐστάθιο Δ. Γραμμένο (Ἰω. Καρτάλη 76-80, 382 21 ΒΟΛΟΣ, κιν. γιά πληροφορίες: 6972 83 83 48, 6946 46 22 82).
- Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ερμηνεύσουν ένα κοινό ύμνο, τον υποχρεωτικό ανά επίπεδο, και έναν ακόμη του επιπέδου της κατηγορίας, στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή. Δεν επιτρέπεται να παραβούν αυτόν τον όρο, ούτε για ευκολοτέρου ούτε για δυσκολοτέρου επιπέδου τροπάριο. Αυτό έχει σημασία για την δίκαιη βαθμολόγησή τους. Διαφορετικά, η συμμετοχή τους ακυρώνεται.

-  Οι διαγωνιζόμενοι θα ερμηνεύσουν μόνο το μέλος των ύμνων και όχι την «παραλλαγή».
- Δεν επιτρέπεται η συνοδεία των διαγωνιζομένων με ισοκράτημα, για να μην αδικηθούν όσοι δεν έχουν ανάλογη δυνατότητα.
- Εκτός των διαγωνιζομένων της κατηγορίας «Εμπειρικοί ψάλτες», όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να υποβάλουν στην Κριτική Επιτροπή καθαρά φωτοαντίγραφα των έργων που οι ίδιοι έχουν επιλέξει.
- Τα επιλεχθέντα από τους υποψηφίους έργα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τις εξής κλασσικές μουσικές εκδόσεις:Αναστασιματάριο και Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου η Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Δοξαστάριο Πέτρου Πελοποννησίου, Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Μουσική ΣυλλογήΓεωργίου Πρωγάκη και Ταμείον Ανθολογίας Θεοδώρου Φωκαέως, Δοξαστάριον Ιακώβου Πρωτοψάλτου η Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Δεν θα γίνουν δεκτοί διαγωνιζόμενοι που θα παραβούν τον όρο αυτό.
- Η ποιότητα, η ένταση και η έκταση της φωνής του διαγωνιζομένου δεν αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης και βαθμολόγησης, διότι είναι τάλαντο και δωρεά του Αγίου Τριαδικού Θεού και, ως εκ τούτου, μη αξιολογήσιμο μέγεθος.
- Η ρυθμική αγωγή, η έκφραση (ποιοτικές αναλύσεις), η τονικότητα που επιλέγεται κλπ., είναι προσωπικά στοιχεία, τα οποία μπορεί ο κάθε διαγωνιζόμενος να επιλέξει και να ακολουθήσει ελεύθερα. Η Κριτική Επιτροπή, όμως, θα λάβει υπ  ὄψιν και θα κρίνει την συνέπεια των διαγωνιζομένων στις επιλογές αυτές. Π.χ. το αν ο ρυθμός εκτέλεσης είναι αργός η γοργός, δεν θα αποτελέσει στοιχείο κρίσης και βαθμολόγησης, αν, όμως, ο εξεταζόμενος δεν είναι συνεπής στον ρυθμό που επέλεξε (είναι άρρυθμος η ασταθής), αυτό θα αποτελέσει στοιχείο βαθμολόγησης. Το ίδιο θα ισχύσει και με την έκφραση (ποιοτικές αναλύσεις). Αν πάλι κάποιος επιλέξει υψηλή τονικότητα, θα βαθμολογηθεί αρνητικά αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής της τονικότητας.
- Η επιλογή της τονικότητας και το «κούρδισμα» στον Ήχο κατά την στιγμή του διαγωνισμού θα πρέπει να γίνει από τον διαγωνιζόμενο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει από τον συνοδό διδάσκαλο η άλλο πρόσωπο.
- Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες σε όλες τις ακροαματικές διαδικασίες, όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, να χειροκροτήσουν και να εμψυχώσουν στους συναγωνιζομένους τους και να τους ενισχύσουν αδελφικά στην προσπάθειά τους. Τυχόν απουσία από το ακροατήριο χωρίς σχετική ενημέρωση της Οργανωτικής Επιτροπής, καθυστερημένη προσέλευση η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (άσκοπες μετακινήσεις στην αίθουσα, φωνασκίες και θόρυβος) θα αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού του διαγωνιζομένου που υποπίπτει σε τέτοια συμπεριφορά.
- Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Γονείς και διδάσκαλοι που θα παρακολουθούν, θα επιπλήττονται για υπερβολικές επευφημίες και θα απομακρύνονται από την αίθουσα από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής σε περίπτωση ακραίων παρεκτροπών.
- Η Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από μεγάλο αριθμό κριτών, με σκοπό την δικαιότερη βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων.
- Εκτός από τους διδασκάλους της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και των Παραρτημάτων αυτής, κάθε διδάσκαλος άλλης Σχολής η Ωδείου, ο οποίος θα δηλώσει μαθητή/ες του στον διαγωνισμό, μπορεί δικαιωματικά να είναι μέλος της Κριτικής Επιτροπής, εκτός εάν δεν το επιθυμεί.
- Μέλος της Κριτικής Επιτροπής μπορεί να είναι και κάθε άλλος διπλωματούχος Ιεροψάλτης, εφόσον το ζητήσει εγγράφως η τηλεφωνικώς από την Οργανωτική Επιτροπή, ως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 (τηλ. επικοινωνίας 6947 774647, κ. Κων. Χ. Καραγκούνης).
- Η Κριτική Επιτροπή θα βαθμολογεί τον κάθε διαγωνιζόμενο βάσει συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, σε κλίμακα από το 5 - 10. Οι νικητές θα αναδειχθούν με βάση το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτών.
-  Η Κριτική Επιτροπή θα βαθμολογήσει ξεχωριστά και επί ειδικού εντύπου το καθένα από τα παρακάτω στοιχεία της παρουσίασης των διαγωνιζομένων:
Εύρεση Ήχου                 5 - 10 βαθμοί
Τονική σταθερότητα                5 - 10 βαθμοί
Χρονική σταθερότητα                          5 - 10 βαθμοί  
Διαστηματική ακρίβεια                     5 - 10 βαθμοί
Πιστότητα στο μουσικό κείμενο         5 - 10 βαθμοί
Αναπνευστική και φωνητική τεχνική          5 - 10 βαθμοί
Άρθρωση                        5 - 10 βαθμοί
Βαθμός δυσκολίας του επιλεγμένου τροπαρίου
(μόνο για το κομμάτι της ελεύθερης προσωπικής
επιλογής των διαγωνιζομένων)          5 - 10 βαθμοί
- Ο διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει από κάθε κριτή 35-70 βαθμούς για κάθε κομμάτι (σύνολο 70-140 βαθμοί) και 5-10 βαθμούς για τον βαθμό δυσκολίας του επιλεγμένου τροπαρίου, δηλαδή σύνολο από 75 - 150 βαθμούς από κάθε κριτή.
- Το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτών για κάθε διαγωνιζόμενο θα αποτελέσει τον τελικό βαθμό αυτού. (Για την δικαιότερη αξιολόγηση, η χαμηλότερη και η υψηλότερη από τις βαθμολογίες θα απορρίπτονται και δεν θα προστίθενται στο σύνολο, από το οποίο θα προκύπτει η τελική βαθμολόγηση των διαγωνισθέντων).
- Οι νικητές θα λάβουν ανά κατηγορία Α', Β', Γ' Βραβείο, Α', Β', Γ' Διάκριση, Α', Β', Γ' Έπαινο, ανάλογα με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν.
- Οι βαθμολογίες και η τελική κατάταξη των διαγωνισθέντων θα παραμείνουν μυστικές και θα ανακοινωθούν την τελευταία ημέρα του διαγωνισμού, κατά την Τελετή Βράβευσης των διαγωνισθέντων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο.
- Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στο τέλος της κάθε φάσεως ακροαματικής διαδικασίας, θα συμμετέχουν σε μία Χορωδία, η οποία θα ερμηνεύσει τα υποχρεωτικά κομμάτια του διαγωνισμού. Ο στόχος είναι διπλός: αφ  ἑνός η συνύπαρξη των διαγωνιζομένων σε ένα Χορό Ψαλτών και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, αφ  ἑτέρου η κάλυψη του απαιτουμένου χρόνου για την έκδοση των αποτελεσμάτων.
- Οι διαγωνιζόμενοι και τα μέλη των Κριτικών Επιτροπών με τη δήλωση συμμετοχής τους αποδέχονται το ενδεχόμενο ηχογράφησης η βιντεοσκόπησης της διαδικασίας και παραχωρούν το δικαίωμα δημοσίευσης μέρους η όλου του σχετικού υλικού μέσω ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, κυκλοφορίας σε δίσκο κλπ.
- Οι διαγωνιζόμενοι και τα μέλη των Κριτικών Επιτροπών με τη συμμετοχή τους αποδέχονται και όλους και τους ανωτέρω όρους συμμετοχής.
Επίπεδα διαγωνιζομένων.
Α. ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Εμπειρικοί Ιεροψάλτες η αρχάριοι μαθητές, μη γνώστες σημειογραφίας (χωρίς παρτιτούρα). Υποχρεωτικό κομμάτι: Το Κοντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου «Τη Υπερμάχω...» (Ήχος πλ. δ').
Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Σύντομο ειρμολογικό, σύντομο στιχηραρικό και σύντομο παπαδικό μέλος (Σύντομο Αναστασιματάριο, σύντομο Ειρμολόγιο, σύντομες Δοξολογίες, Στιχολογίες, Πολυέλεοι κ.τ.ο.). Υποχρεωτικό κομμάτι:Το Σύντομο Δογματικό Θεοτοκίο των Αποστίχων του Εσπερινού του πλ. δ' ήχου, «Ανύμφευτε Παρθένε...» από το Αναστασιματάριο Ιωάννου Πρωτοψάλτου.
Γ. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Αργό ειρμολογικό, αργοσύντομο στιχηραρικό και παπαδικό μέλος (Αργοσύντομο Αναστασιματάριο, Ειρμολόγιο και Δοξαστάριο, δηλαδή αργοσύντομα Στιχηρά και Δοξαστικά, αργές Καταβασίες και Δοξολογίες, Ασματικά συντόμων Δοξολογιών, αργοσύντομοι Πολυέλεοι, Ανοιξαντάρια και Μακάριος ανήρ, αργοί Αναβαθμοί, κ.τ.ο.). Υποχρεωτικό κομμάτι: Το Αργοσύντομο Στιχηρό του Εσπερινού του πλ. δ' ήχου, «Χαίρε Σιών Αγία...» από το Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου.
Δ. ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Καλοφωνικό ειρμολογικό, αργό (παλαιό) στιχηραρικό και αργό παπαδικό μέλος (Αργό Αναστασιματάριο, Καλοφωνικό Ειρμολόγιο και Αργό Δοξαστάριο Ιακώβου Πρωτοψάλτου, δηλαδή, αργά Στιχηρά και Δοξαστικά, Καλοφωνικοί Ειρμοί, Κρατήματα, Μαθήματα, Δοξαστικά Πολυελέων, αργά Ανοιξαντάρια και Μακάριος ανήρ, αργά Κεκραγάρια και Πασαπνοάρια, Δύναμις, Χερουβικά, Κοινωνικά κ.τ.ο.). Υποχρεωτικό κομμάτι: Το Χερουβικό της Εβδομάδος του πλ. δ' Ήχου του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου (έως το «...πάσαν νυν βιωτικήν αποθώμεθα μέριμναν»).
Κατηγορίες διαγωνιζομένων.
Οι κατηγορίες των διαγωνιζομένων είναι πολλές, ακριβώς για να επιτευχθεί δίκαιη αξιολόγηση, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία των διαγωνιζομένων κλπ. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:
α. Αγόρια Δημοτικού προ της μεταφώνησης.
β. . Αγόρια Δημοτικού μετά τη μεταφώνηση.
γ. Κορίτσια Δημοτικού.
δ. Αγόρια Γυμνασίου προ της μεταφώνησης.
ε. Αγόρια Γυμνασίου μετά τη μεταφώνηση.
στ. Κορίτσια Γυμνασίου.
ζ. Αγόρια Λυκείου προ της μεταφώνησης.
η. Αγόρια Λυκείου μετά τη μεταφώνηση.
θ. Κορίτσια Λυκείου.
ι. Νέοι φοιτητές Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης η 18-23 ετών.
ια. Νέες φοιτήτριες Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης η 18-23 ετών.
ιβ. Άνδρες 23-30 ετών.
ιγ. Γυναίκες 23-30 ετών.
ιδ. Άνδρες 31 ετών και άνω.
ιε. Γυναίκες 31 ετών και άνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλες οι ανωτέρω κατηγορίες μπορούν να διαγωνισθούν και σε μικρές ομάδες τριών - το ανώτερο - ατόμων, υπό τους όρους να απαρτίζονται από πρόσωπα της αυτής κατηγορίας, του ιδίου φύλου και του ιδίου επιπέδου. Δεν μπορούν π.χ. να λάβουν μέρος ομάδες μικτές από αγόρια προ και μετά τη μεταφώνηση, η από αγόρια και κορίτσια, η από άνδρες και γυναίκες, η από αγόρια και άνδρες, η από νέους διαφορετικού επιπέδου και τα όμοια.
Στην ανωτέρω περίπτωση οι ομάδες θα διαγωνισθούν και θα βαθμολογηθούν με τους όρους και τα κριτήρια που περιγράφηκαν πιο πάνω, θα βαθμολογηθούν, όμως, με ένα βαθμό (από 5-10) επιπλέον (άρα με σύνολο από 80-160) για την «ομοιογένεια της ομάδας».
Για να κατεβάσετε το Έντυπο της Αίτησης, πατήστε εδώ.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις:
α) στη Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ.Δ., Κ. Καρτάλη 152, Βόλος, Τ.Κ.38221,
β) με email στο: siv.koukouzelis@gmail.com
ή και γ) στον κ. Εὐστάθιο Δ. Γραμμένο (Ἰω. Καρτάλη 76-80, 382 21 ΒΟΛΟΣ, κιν. γιά πληροφορίες: 6972 83 83 48, 6946 46 22 82).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου